2013-10-04

2013 m. spalio 4 d. buvo patvirtintos naujos Statybos taisyklės ST 2491109.01:2013 Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas. Nuo šių taisyklių patvirtinimo datos nustoja galioti Statybos taisyklės ST 2491109.01.2008. Kadangi naujai patvirtintos (ST 2491109.01:2013) taisyklės yra asociacijos vidaus dokumentas jų platinimo tvarka (ne asociacijos įmonėms) bus apspręsta artimiausiame RLDG asociacijos prezidiumo posėdyje.

Asociacijos direktorius Arvydas Klimkevičius

Įsakymas