Statybos techniniai reglamentai

Šifras

Pavadinimas

Įsigaliojo

Pakeistas

STR 2.01.01(6):1999

Esminiai statinio reikalavimai.

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

2000 02 01

1999 12 13 AM įsakymas Nr.399

(Žin., 1999, Nr. 107-3120)

Keitimas2002 09 30 AM įsakymas 502 (Žin. 2002 Nr. 98-4343)

STR 2.01.01(5):1999

Esminiai statinio reikalavimai.

Apsauga nuo triukšmo.

2000 02 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 421

(Žin., 2000, Nr. 8-216)

Keitimas2002 09 25 AM įsakymas Nr.496 (Žin. 2002, Nr. 96-4232)

STR 2.01.01(4):1999

Esminiai statinio reikalavimai.

Naudojimo sauga.

2000 02 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 421

(Žin., 2000, Nr. 8-216)

Keitimas2002 09 25 AM įsakymas Nr.496 (Žin. 2002, Nr. 96-4232)

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

2000 02 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 420

(Žin., 2000, Nr. 8-215)

Keitimas 2002 10 21 AM įsakymas Nr. 549 (Žin. 2002, Nr. 106-4776)

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai.

Gaisrinė sauga..

2000 03 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 422

(Žin., 2000, Nr. 17-424)

Keitimas 2002 09 25 AM įsakymas Nr. 497 (Žin., 2002, Nr. 96-4233)

STR 1.03.02:2002

„Statybos produktų atitikties deklaravimas“

2002 07 01

2002 04 18 AM įsakymas Nr.189 (Žin.,2002, Nr. 54-2142)

STR 1.01.04:2002

„Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“

2002 07 01

2002 04 18 AM įsakymas Nr. 187 (Žin., 2002, Nr.

Keitimas 2003 05 19 įsakymas Nr. 236 (Vz 2003, Nr.51-2295)

STR 2.01.07:2003

Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

2003 07 17
AM įsakymas Nr. 387 ( Žin. 2003, Nr. 79 - 3614 )

 

STR 2.05.04:2003

STR 2.05.04:2003 priedas

Poveikiai ir apkrovos.

2003 05 15 Įsakymas Nr.233 (Žin., 2003 Nr.59-2683)

keitimas 2005-12-20 įsakymas Nr. D1-622 (Žin., 2006, Nr.17-621)

STR 2.01.04:2004

“Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”

2004-02-13

2003-12-24 įsakymas Nr. 704

(Žin., 2004, Nr. 23-720)

keitimas 2006 05 05 įsakymas Nr. D1-219 (Žin., 2006, Nr. 54-1978)

STR 2.09.02:2005

“Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas”

2005-06-09

įsakymas, Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729)

atitaisymas (Žin., 2005.09.15, Nr. 111);

keitimas 2006-03-22 įsakymas Nr. D1-125 (Žin., 2006, Nr.33-1195)

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

2005-09-21 įsakymas Nr. D1-455 (Žin., 2005, Nr. 115-4195)

 

STR 2.01.09:2005

Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas

2005-12-20 įsakymas Nr. D1-624 (Žin., 2005, Nr. 151-5568)

 

STR 2.05.01:2005

Pastatų atitvarų šiluminė technika

2005-03-18 įsakymas Nr. D1-156 (Žin., 2005, Nr. 100-3733)

 

STR 2.05.06:2005

Aliumininių konstrukcijų projektavimas.

2005-03-17 įsakymas Nr. D1-152 (Žin.,2005, Nr. 39-1282)

 

STR 2.05.07:2005

Medinių konstrukcijų projektavimas

2005-02-10

įsakymas Nr. D1-79 (Žin., 2005, Nr. 25-818)

 

STR 2.05.20:2006

Langai ir išorinės įėjimo durys

2006-02-01 įsakymas Nr. D1-62 (Žin., 2006., Nr.18-643)

 

Parengė Eglė Domeikienė, Respublikinė Langų ir Durų Gamintojų Asociacija, 2007

 

6.

RSN 131-91

Statybinių medžiagų pramonės įmonėse gaminamos produkcijos etaloninio pavyzdžio įtvirtinimo taisyklės

SUM, 1991-12-23, įaskymas Nr. 201

Nepublikuota

Platina UAB „Rekona“ Švitrigailos 11A, tel. 265 2838

15.

RSN 156-94

Statybinė klimatologija.

1994-03-18, Nr. 76 (Žin., 1994, Nr. 24-394)

Keitimas 2002-09-23, Nr. 488

(Žin., 2002, Nr. 96-4230)