Lietuvoje galiojantys standartai patvirtinti TK 60 "Langai ir durys" prie Lietuvos standartizacijos komiteto

Lietuvoje galiojantys standartai patvirtinti TK 60 Langai ir durys prie Lietuvos standartizacijos komiteto

Panaik. data

Žymuo

Keitimas,

pataisa

Išleid.data

Lietuviška antraštė

 

LST CEN/TS 13126-10:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 10 dalis. Įleistinių viršuje kabinamų sąvarų sistemos

 

LST CEN/TS 13126-11:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 11 dalis. Viršuje įtvirtinti išsikišę apgręžiamieji apkaustai

 

LST CEN/TS 13126-12:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 12 dalis. Viename šone įtvirtinti išsikišę apgręžiamieji apkaustai

 

LST CEN/TS 13126-13:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 13 dalis. Stumdomosios lango sąvaros atsvarai

 

LST CEN/TS 13126-14:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 14 dalis. Stumdomosios lango sąvaros užsuktuvai

 

LST CEN/TS 13126-15:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 15 dalis. Ritinėliai

 

LST CEN/TS 13126-16:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 16 dalis. Pakeliamųjų ir slankiųjų sistemų jungiamosios detalės

 

LST CEN/TS 13126-17:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 17 dalis. Atlenkiamųjų ir slankiųjų sistemų jungiamosios detalės

 

LST CEN/TS 13126-2:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Langų užsuktuvų rankenos

 

LST CEN/TS 13126-3:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 3 dalis. Skląstinių varžtų ir (arba) slankiųjų užsuktuvų reguliavimo detalės

 

LST CEN/TS 13126-4:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 4 dalis. Skląstiniai varžtai

 

LST CEN/TS 13126-5:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 5 dalis. Langų atidarymo ribotuvai

 

LST CEN/TS 13126-6:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 6 dalis. Keičiamos geometrijos inkariniai lankstai (su stabdymo sistema arba be jos)

 

LST CEN/TS 13126-7:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 7 dalis. Nuspaudžiamieji spragtukai

 

LST CEN/TS 13126-9:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 9 dalis. Atraminiai lankstai

 

LST EN 1026:2004

 

2004.03.01

Langai ir durys. Oro skverbtis. Bandymo metodas

 

LST EN 1027:2004

 

2004.03.01

Langai ir durys. Nepralaidumas vandeniui. Bandymo metodas

 

LST EN 1051-1:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Stikliniai sienų ir grindų blokai. 1 dalis. Apibrėžimai ir aprašymas

 

LST EN 1063:2002

 

2002.08.01

Statybinis stiklas. Apsauginis langų stiklas. Atsparumo šūviui bandymas ir klasifikavimas

 

LST EN 107:2001

 

2001.12.05

Langų bandymo metodai. Mechaniniai bandymai

 

LST EN 1096-1:2002

 

2002.09.01

Statybinis stiklas. Padengtas stiklas. 1 dalis. Apibrėžimai ir klasifikavimas

 

LST EN 1096-2:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Padengtasis stiklas. 2 dalis. A, B ir S klasių dangų reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1096-3:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Padengtasis stiklas. 3 dalis. C ir D klasių dangų reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1096-4:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Padengtasis stiklas. 4 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 1125:2000

 

2000.12.15

Techninis pastato įrengimas. Atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi horizontaliu strypu. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1125:2000/A1:2003

 

2003.04.02

Techninis pastato įrengimas. Atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi horizontaliu strypu. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1125:2000/A1:2003/AC:2003

 

2003.04.02

Techninis pastato įrengimas. Atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi horizontaliu strypu. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1154:2002/A1:2003

 

2003.02.03

Statybiniai apkaustai. Kontroliuojami durų uždarymo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006

 

2006.12.29

Statybiniai apkaustai. Kontroliuojami durų uždarymo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1155:2002/A1:2003

 

2003.02.03

Statybiniai apkaustai. Elektriniai švaistinių durų atvėrimo fiksavimo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1155:2002/A1:2003/AC:2006

 

2006.12.29

Statybiniai apkaustai. Elektriniai švaistinių durų atvėrimo fiksavimo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1158:2002/A1:2003

 

2003.02.03

Statybiniai apkaustai. Durų koordinavimo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1158:2002/A1:2003/AC:2006

 

2006.10.31

Statybiniai apkaustai. Durų koordinavimo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1191:2001

 

2001.12.05

Langai ir durys. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui. Bandymo metodas

 

LST EN 1192:2004

 

2004.03.01

Durys. Stiprumo reikalavimų klasifikavimas

 

LST EN 12045:2002

 

2002.10.10

Mechanizuotai varstomi skydai ir žaliuzės. Saugus naudojimas. Perduodamosios jėgos matavimas

 

LST EN 12046-1:2004

 

2004.07.26

Veikiamosios jėgos. Bandymo metodas. 1 dalis. Langai

 

LST EN 12150-1:2002

 

2002.10.02

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas. 1 dalis. Apibrėžimai ir aprašymas

 

LST EN 12150-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 12152:2002

 

2002.10.10

Apdarinės sienos. Pralaidumas orui. Eksploataciniai reikalavimai ir klasifikavimas

 

LST EN 12153:2002

 

2002.10.10

Apdarinės sienos. Pralaidumas orui. Bandymo metodas

 

LST EN 12155:2002

 

2002.10.10

Apdarinės sienos. Nelaidumas vandeniui. Laboratorinis bandymas esant statiniam slėgiui

 

LST EN 12179:2002

 

2002.10.10

Apdarinės sienos. Atsparumas vėjo apkrovai. Bandymo metodas

 

LST EN 12194:2002

 

2002.10.10

Skydai, išorinės ir vidinės žaliuzės. Netinkamas naudojimas. Bandymo metodai

 

LST EN 12207:2004

 

2004.03.01

Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas

 

LST EN 12208:2004

 

2004.03.01

Langai ir durys. Nepralaidumas vandeniui. Klasifikavimas

 

LST EN 12209:2004

 

2004.07.26

Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12209:2004

Pataisa 1

2005.07.15

Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12209:2004/AC:2006

 

2006.02.28

Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12209:2005

 

2005.06.28

Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12209:2005/AC:2006

 

2006.03.30

Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12210+AC:2004

 

2004.03.01

Langai ir durys. Atsparumas vėjo apkrovai. Klasifikavimas

 

LST EN 12216:2004

 

2004.07.15

Langinės, išorinės ir vidinės žaliuzės. Terminija ir apibrėžtys

 

LST EN 12217:2004

 

2004.07.26

Durys. Veikiamosios jėgos. Reikalavimai ir klasifikavimas

 

LST EN 12219:2004

 

2004.03.01

Durys. Klimato poveikiai. Reikalavimai ir klasifikavimas

 

LST EN 12320:2002

 

2002.10.10

Statybiniai apkaustai. Užraktai ir jungiamosios užraktų detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12337-1:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Cheminiu būdu stiprintas kalcio natrio silikatinis stiklas. 1 dalis. Apibrėžimas ir aprašymas

 

LST EN 12337-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Cheminiu būdu stiprintas kalcio natrio silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 12365-1:2004

 

2004.02.02

Statybiniai apkaustai. Durų, langų, langinių ir apdarinių sienų tarpikliai ir sandarinimas. 1 dalis. Eksploataciniai reikalavimai ir klasifikavimas

 

LST EN 12365-2:2004

 

2004.02.02

Statybiniai apkaustai. Durų, langų, langinių ir apdarinių sienų tarpikliai ir sandarinimas. 2 dalis. Tiesinės spaudimo jėgos nustatymo metodai

 

LST EN 12365-3:2004

 

2004.02.02

Statybiniai apkaustai. Durų, langų, langinių ir apdarinių sienų tarpikliai ir sandarinimas. 3 dalis. Grįžtamojo įlinkio nustatymo metodas

 

LST EN 12365-4:2004

 

2004.02.02

Statybiniai apkaustai. Durų, langų, langinių ir apdarinių sienų tarpikliai ir sandarinimas. 4 dalis. Atsikūrimo gebos po pagreitinto sendinimo nustatymo metodas

 

LST EN 12400:2003

 

2003.09.01

Langai ir durys. Mechaninis patvarumas. Reikalavimai ir klasifikavimas

 

LST EN 12424:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Atsparumas vėjo apkrovai. Klasifikavimas

 

LST EN 12425:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Atsparumas vandens skvarbai. Klasifikavimas

 

LST EN 12426:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Pralaidumas orui. Klasifikavimas

 

LST EN 12427:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Pralaidumas orui. Bandymo metodas

 

LST EN 12428:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Laidumas šilumai. Apskaičiavimo reikalavimai

 

LST EN 12433-1:2004

 

2004.07.15

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Terminija. 1 dalis. Durų tipai

 

LST EN 12433-2:2004

 

2004.07.15

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Terminija. 2 dalis. Durų dalys

 

LST EN 12444:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Atsparumas vėjo apkrovai. Bandymai ir apskaičiavimas

 

LST EN 12445:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Saugus mechanizuotai varstomų durų naudojimas. Bandymo metodai

 

LST EN 12453:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Saugus mechanizuotai varstomų durų naudojimas. Reikalavimai

 

LST EN 12489:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Atsparumas vandens skvarbai. Bandymo metodas

 

LST EN 12519:2004

 

2004.07.26

Langai ir įėjimo durys. Terminija

 

LST EN 12600:2003

 

2003.05.02

Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. Lakštinio stiklo smūginio bandymo metodas ir klasifikavimas

 

LST EN 12603:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio duomenų pagal Weibull'o skirstinį tinkamumo ir pasikliautinio intervalo nustatymo procedūros

 

LST EN 12608:2003

 

2003.12.28

Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) langų ir durų profiliai. Klasifikavimas, reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12635:2003

 

2003.09.01

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Įrengimas ir naudojimas

 

LST EN 12758:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Įstiklinimas ir orinio garso izoliacija. Gaminio aprašymas ir savybių nustatymas

 

LST EN 1279-1:2004

 

2004.09.24

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 1 dalis. Bendrosios nuostatos, matmenų tolerancijos ir sistemos aprašymo taisyklės

 

LST EN 1279-1:2004/AC:2006

 

2006.12.29

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 1 dalis. Bendrosios nuostatos, matmenų tolerancijos ir sistemos aprašymo taisyklės

 

LST EN 1279-2:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 2 dalis. Drėgmės skvarbos ilgalaikio bandymo metodas ir reikalavimai

 

LST EN 1279-3:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 3 dalis. Dujų ištėkio greičio ir dujų koncentracijos pokyčių ilgalaikio bandymo metodas ir reikalavimai

 

LST EN 1279-4:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 4 dalis. Kraštų sandariklių fizikinių savybių bandymo metodai

 

LST EN 1279-5:2005

 

2005.09.29

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 5 dalis. Atitikties įvertinimas

 

LST EN 1279-5:2006

 

2006.11.30

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 5 dalis. Atitikties įvertinimas

 

LST EN 1279-6:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 6 dalis. Vidinė gamybos kontrolė ir periodiniai bandymai

 

LST EN 12833:2002

 

2002.10.10

Švieslangiai ir sulankstomieji šiltnamių skydai. Atsparumas sniego apkrovai. Bandymo metodas

 

LST EN 12835:2002

 

2002.10.10

Sandarieji skydai. Pralaidumo orui bandymas

 

LST EN 1288-1:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio lenkiant nustatymas. 1 dalis. Stiklo bandymo pagrindai

 

LST EN 1288-1:2004

 

2004.03.01

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio lenkiant nustatymas. 1 dalis. Stiklo bandymo pagrindai

 

LST EN 1288-2:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio lenkiant nustatymas. 2 dalis. Didelio bandomojo paviršiaus ploto plokščių bandinių bandymas dvigubuoju žiedu

 

LST EN 1288-3:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio lenkiant nustatymas. 3 dalis. Dviejuose taškuose atremtų bandinių bandymas

 

LST EN 1288-4:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio lenkiant nustatymas. 4 dalis. Profilinio stiklo bandymas

 

LST EN 1288-5:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio lenkiant nustatymas. 5 dalis. Mažo bandomojo paviršiaus ploto plokščių bandinių bandymas dvigubuoju žiedu

 

LST EN 12898:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Emisijos gebos nustatymas

 

LST EN 12978:2003

 

2003.12.28

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Mechanizuotai varstomų durų ir vartų saugos įrenginiai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 13022-1:2006

 

2006.10.16

Statybinis stiklas. Konstrukcinis sandarusis įstiklinimas. 1 dalis. Stiklo gaminiai, skirti vientisojo įstiklinimo ir stiklo paketų su pakišalu arba be jo konstrukcinio sandariojo įstiklinimo sistemoms

 

LST EN 13022-2:2006

 

2006.10.16

Statybinis stiklas. Konstrukcinis sandarusis įstiklinimas. 2 dalis. Įstiklinimo taisyklės

 

LST EN 13024-1:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus borosilikatinis stiklas. 1 dalis. Apibrėžimas ir aprašymas

 

LST EN 13024-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus borosilikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 1303:2005

 

2005.03.14

Statybiniai apkaustai. Spynų šerdys. Reikalavimai ir bandymų metodai

 

LST EN 13049:2003

 

2003.12.28

Langai. Minkšto ir kieto kūno smūgis. Bandymo metodas, saugos reikalavimai ir klasifikavimas

 

LST EN 13051:2002

 

2002.10.10

Apdarinės sienos. Nelaidumas vandeniui. Natūrinis bandymas

 

LST EN 13115:2002

 

2002.10.10

Langai. Mechaninių savybių klasifikavimas. Vertikalioji apkrova, iškreipimas ir veikiančiosios jėgos

 

LST EN 13120:2004

 

2004.09.24

Vidinės žaliuzės. Eksploataciniai ir saugos reikalavimai

 

LST EN 13123-1:2002

 

2002.10.10

Langai, durys ir skydai. Atsparumas sprogimui. Reikalavimai ir klasifikavimas. 1 dalis. Smūginis vamzdis

 

LST EN 13123-2:2004

 

2004.07.26

Langai, durys ir langinės. Atsparumas sprogimui. Reikalavimai ir klasifikavimas. 2 dalis. Bandymas poligone

 

LST EN 13124-1:2002

 

2002.10.10

Langai, durys ir skydai. Atsparumas sprogimui. Bandymo metodas. 1dalis. Smūginis vamzdis

 

LST EN 13124-2:2004

 

2004.07.26

Langai, durys ir langinės. Atsparumas sprogimui. Bandymo metodas. 2 dalis. Bandymas poligone

 

LST EN 13125:2002

 

2002.10.10

Skydai ir žaliuzės. Papildomoji šiluminė varža. Gaminio pralaidumo orui klasės

 

LST EN 13126-1:2006

 

2006.03.15

Statybiniai apkaustai. Langų ir prancūziškųjų langų reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji visų tipų apkaustų reikalavimai

 

LST EN 13126-8:2006

 

2006.03.15

Statybiniai apkaustai. Langų ir prancūziškųjų langų reikalavimai ir bandymo metodai. 8 dalis. Atlenkiamųjų ir sukamųjų, tik atlenkiamų ir tik sukamų langų apkaustai

 

LST EN 13241-1:2003

 

2003.12.28

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Gaminio standartas. 1 dalis. Gaminių charakteristikos, išskyrus atsparumą ugniai ir dūmams

 

LST EN 13241-1:2005

 

2005.10.19

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Gaminio standartas. 1 dalis. Gaminių charakteristikos, išskyrus atsparumą ugniai ir dūmams

 

LST EN 13330:2003

 

2003.09.01

Langinės. Kieto kūno smūgis. Bandymo metodas

 

LST EN 13541:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Apsauginis stiklas. Atsparumo sprogimo slėgiui bandymas ir klasifikavimas

 

LST EN 13561:2004

 

2004.09.24

Išorinės žaliuzės. Eksploataciniai ir saugos reikalavimai

 

LST EN 13659:2004

 

2004.09.24

Langinės. Eksploataciniai ir saugos reikalavimai

 

LST EN 13830:2003

 

2003.12.28

Sienos apdaras. Gaminio standartas

 

LST EN 13830:2003

Pataisa 1

2005.10.19

Sienos apdaras. Gaminio standartas

 

LST EN 13830:2005

 

2005.10.19

Sienos apdaras. Gaminio standartas

 

LST EN 14019:2004

 

2004.09.24

Apdarinės sienos. Atsparumas smūgiams. Eksploataciniai reikalavimai

 

LST EN 14024:2005

 

2005.02.25

Metaliniai profiliai su šilumos užtvaromis. Mechaniniai parametrai. Reikalavimai ir bandymai parametrams įvertinti

 

LST EN 14178-1:2005

 

2005.02.25

Statybinis stiklas. Pagrindiniai šarminių žemių silikatinio stiklo gaminiai. 1 dalis. Poliruotasis stiklas

 

LST EN 14178-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Pagrindiniai šarminių žemių silikatinio stiklo gaminiai. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 14179-1:2005

 

2005.09.16

Statybinis stiklas. Karštyje išlaikytas, termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas. 1 dalis. Apibrėžtis ir aprašymas

 

LST EN 14179-2:2005

 

2005.09.16

Statybinis stiklas. Karštyje išlaikytas, termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 14201:2004

 

2004.07.26

Žaliuzės ir langinės. Atsparumas kartotiniams poveikiams (mechaninis patvarumas). Bandymo metodai

 

LST EN 14202:2004

 

2004.11.30

Žaliuzės ir langinės. Vamzdinės ir skersinės mechaninės pavaros tinkamumas naudoti. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 14203:2004

 

2004.07.26

Žaliuzės ir langinės. Pavarų su švaistikline rankena naudojimo efektyvumas. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 14321-1:2005

 

2005.10.31

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus šarminių žemių silikatinis stiklas. 1 dalis. Apibrėžtis ir aprašymas

 

LST EN 14321-2:2006

 

2006.01.31

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus šarminių žemių metalų silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 14351-1:2006

 

2006.08.31

Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir įeinamųjų durų sąrankos, išskyrus atsparumo ugniai ir (arba) dūmų skverbimuisi charakteristikas, bet įskaitant stoglangių atsparumą ugniai iš išorės Nuo 2008-12-01

 

LST EN 14351-1:2006

Pataisa 1

2007.02.15

Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir įeinamųjų durų sąrankos, išskyrus atsparumo ugniai ir (arba) dūmų skverbimuisi charakteristikas, bet įskaitant stoglangių atsparumą ugniai iš išorės Nuo 2008-12-01

 

LST EN 14449:2005

 

2005.09.29

Statybinis stiklas. Daugiasluoksnis stiklas ir saugus daugiasluoksnis stiklas. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 14449:2005/AC:2006

 

2006.03.31

Statybinis stiklas. Daugiasluoksnis stiklas ir saugus daugiasluoksnis stiklas. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 14449+AC:2007

 

2007.04.27

Statybinis stiklas. Daugiasluoksnis stiklas ir saugus daugiasluoksnis stiklas. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 14501:2006

 

2006.01.31

Žaliuzės ir anginės. Šiluminis ir regimasis komfortas. Eksploatacinės charakteristikos ir klasifikacija

 

LST EN 14600:2006

 

2006.01.31

Žaliuzės ir anginės. Šiluminis ir regimasis komfortas. Eksploatacinės charakteristikos ir klasifikacija

 

LST EN 14608:2004

 

2004.09.24

Langai. Atsparumo vertikaliajai apkrovai nustatymas

 

LST EN 14609:2004

 

2004.09.24

Langai. Atsparumo statiškam sukimui nustatymas

 

LST EN 14759:2005

 

2005.09.29

Langinės. Ore sklindančio garso akustinė izoliacija. Parametrų pateiktis

 

LST EN 1529:2004

 

2004.03.01

Durų varčios. Aukštis, plotis, storis ir stačiakampiškumas. Tolerancijų klasės

 

LST EN 1530:2004

 

2004.03.01

Durų varčios. Bendrasis ir vietinis plokštumas. Tolerancijų klasės

 

LST EN 15434:2006

 

2006.10.16

Statybinis stiklas. Konstrukcinių ir (arba) ultravioletinei spinduliuotei atsparių sandariklių (naudojamų konstrukciniam sandariajam įstiklinimui ir (arba) klijuotiems stiklo paketams su UV spinduliuotės veikiamomis siūlėmis) gaminio standartas

 

LST EN 1670:2004

 

2004.03.01

Statybiniai apkaustai. Atsparumas korozijai. Reikalavimai ir bandymų metodai

2004.11.15

LST EN 1748-1:2000

 

2000.12.08

Statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. 1 dalis. Borosilikatiniai stiklai

 

LST EN 1748-1-1:2004

 

2004.11.15

Statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. Borosilikatiniai stiklai. 1-1 dalis. Apibrėžtis, bendrosios fizikinės ir mechaninės savybės

 

LST EN 1748-1-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. Borosilikatiniai stiklai. 1-2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 1748-2-1:2004

 

2004.11.15

Statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. Stiklo keramika. 2-1 dalis. Apibrėžtis, bendrosios fizikinės ir mechaninės savybės

 

LST EN 1748-2-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Pagrindiniai specialieji gaminiai. 2-2 dalis. Stiklo keramika. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 179:2000

 

2000.12.15

Techninis pastato įrengimas. Atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi sverto rankena arba nuspaudžiamuoju strypu. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 179:2000/A1+AC:2002

 

2002.10.15

Techninis pastato įrengimas. Atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi sverto rankena arba nuspaudžiamuoju strypu. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1863-1:2000

 

2000.09.01

Statybinis stiklas. Pagrūdintas kalcio natrio silikatinis stiklas. 1 dalis. Apibrėžimas ir aprašymas

 

LST EN 1863-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Pagrūdintas kalcio natrio silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 1906:2003

 

2003.09.01

Statybiniai apkaustai. Svirtinės ir apvaliosios rankenos. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1932:2002

 

2002.10.10

Išorinės žaliuzės ir skydai. Atsparumas vėjo apkrovoms. Bandymo metodas

 

LST EN 1935:2003

 

2003.07.02

Statybiniai apkaustai. Vienašiai durų ir langų vyriai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1935:2003/AC:2004

 

2004.03.29

Statybiniai apkaustai. Vienašiai durų ir langų vyriai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1935+AC:2004

 

2004.08.31

Statybiniai apkaustai. Vienašiai durų ir langų vyriai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 357:2005

 

2005.02.25

Statybinis stiklas. Permatomo arba matinio stiklo gaminiais įstiklinti ugniai atsparūs elementai. Atsparumo ugniai klasifikavimas

2004.09.24

LST EN 572-1:2000

 

2000.09.01

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 1 dalis. Apibrėžimai ir bendrosios fizikinės ir mechaninės savybės

 

LST EN 572-1:2004

 

2004.09.24

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 1 dalis. Apibrėžtys, bendrosios fizikinės ir mechaninės savybės

2004.11.15

LST EN 572-2:2004

 

2004.04.02

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 2 dalis. Poliruotasis stiklas

 

LST EN 572-2:2004-11

 

2004.11.15

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 2 dalis. Poliruotasis stiklas

2004.11.15

LST EN 572-3:2004

 

2004.04.02

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 3 dalis. Poliruotas armuotasis stiklas

 

LST EN 572-3:2004-11

 

2004.11.15

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 3 dalis. Poliruotasis armuotasis stiklas

2004.09.24

LST EN 572-4:2000

 

2000.09.01

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 4 dalis. Temptas lakštinis stiklas

 

LST EN 572-4:2004

 

2004.09.24

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 4 dalis. Temptasis lakštinis stiklas

2004.11.15

LST EN 572-5:2004

 

2004.04.02

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 5 dalis. Raštuotasis stiklas

 

LST EN 572-5:2004-11

 

2004.11.15

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 5 dalis. Raštuotasis stiklas

 

LST EN 572-6:2004

 

2004.09.24

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 6 dalis. Armuotasis raštuotasis stiklas

 

LST EN 572-7:2004

 

2004.09.24

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 7 dalis. Armuotasis ir nearmuotasis profilinis stiklas

 

LST EN 572-8:2004

 

2004.09.24

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 8 dalis. Prekinio ir standartinio stiklo matmenys

 

LST EN 572-9:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 9 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 673:2000/A1+A2:2003

 

2003.02.03

Statybinis stiklas. Šilumos perdavimo nustatymas (U vertė). Apskaičiavimo metodas

 

LST EN 951:2004

 

2004.03.01

Durų varčios. Aukščio, pločio, storio ir stačiakampiškumo matavimo metodas

 

LST EN ISO 12543-1:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 1 dalis. Sudėtinių dalių apibrėžimai ir aprašymas (ISO 12543-1:1998)

 

LST EN ISO 12543-2:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 2 dalis. Saugus laminuotasis stiklas (ISO 12543-2:1998)

 

LST EN ISO 12543-2:2002/A1:2005

 

2005.02.25

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 2 dalis. Saugus laminuotasis stiklas

 

LST EN ISO 12543-3:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 3 dalis. Laminuotasis stiklas (ISO 12543-3:1998)

 

LST EN ISO 12543-4:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 4 dalis. Ilgaamžiškumo bandymo metodai (ISO 12543-4:1998)

 

LST EN ISO 12543-5:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 5 dalis. Matmenys ir kraštų apdirbimas (ISO 12543-5:1998)

 

LST EN ISO 12543-6:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 6 dalis. Išvaizda (ISO 12543-6:1998)

 

LST EN ISO 14438:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Energijos balanso vertės nustatymas. Apskaičiavimo metodas (ISO 14438:2002)

 

LST L 1514:2004

 

2004.11.09

Langai ir įėjimo durys. Gaminio standartas Iki 2008-12-01 galioja LST L 1514:2004 ir LST EN 14351-1:2006, o nuo 2008-12-01 - LST EN 14351-1:2006