Langų ir durų ir jų komponentų kokybinio ir vizualaus vertinimo metodiniai nurodymai ir rekomendacijos

Langų ir durų, ir jų komponentų kokybinio, ir vizualaus vertinimo metodiniai nurodymai, ir rekomendacijos

1   ĮVADAS 6
2   BENDROJI DALIS 7
2.1   RESPUBLIKINĖS LANGŲ IR DURŲ GAMINTOJŲ ASOCIACIJOS (RLDGA) DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS, IR APRIBOJIMAI 7
2.2   TERMINAI IR SĄVOKOS 7
2.2.1   Bendroji terminija 7
2.2.2   Aliuminio gaminiai terminija 9
2.2.3   Medienos gaminiai terminija 9
2.2.4   Plastiko, PVC–U gaminiai terminija 10
2.2.5   Stiklas ir stiklo gaminiai terminija 10
2.3   NORMATYVAI IR STANDARTAI 13
2.4   GALIOJIMAS 15
2.4.1   Dokumento taikymo sąlygos 15
2.4.2   Apribojimai 15
3   APKAUSTAI IR FURNITŪRA 16
3.1   UŽDARYMO MECHANIZMŲ – FURNITŪROS APSAUGOS PRIEMONĖS STATYBOS DARBŲ METU 16
3.2   APSAUGA NUO KONDENSATO 16
3.3   RŪGŠTINIAI HERMETIKAI, SILIKONAI 16
3.4   APKAUSTŲ, FURNITŪROS VIZUALUS VERTINIMAS 17
4   ALIUMINIO GAMINIŲ VERTINIMAS 18
4.1   KRITERIJAI IR REIKALAVIMAI PROFILIUOČIAMS IR JŲ PAVIRŠIAMS 18
4.2   VIZUALUS ALIUMINIO LANGŲ IR DURŲ MONTAVIMO VERTINIMAS 18
4.3   LEISTINŲ TARPŲ TARP STIKLAJUOSČIŲ ALIUMINIO LANGUOSE IR DURYSE REKOMENDACIJA 19
5   MEDŽIO GAMINIŲ VERTINIMAS 20
5.1   KRITERIJAI IR SĄLYGOS 20
5.2   PATIKROS PROCEDŪRA, VERTINAMOSIOS SAVYBĖS, SĄLYGOS, GAMINIO ATITIKTIS REIKALAVIMAMS 20
5.3   MEDIENOS VERTINIMAS 21
5.4   DAŽYMO VERTINIMAS 22
5.5   TARPINIŲ VERTINIMAS 23
5.6   NUOLAJŲ VERTINIMAS 23
5.7   ALIUMINIO PROFILIŲ VERTINIMAS MEDŽIO GAMINIUOSE 24
5.8   FURNITŪROS VERTINIMAS MEDŽIO GAMINIUOSE 24
5.9   SANDARINIMO VERTINIMAS MEDŽIO GAMINIUOSE 24
6   PLASTIKO, PVC-U GAMINIŲ VERTINIMAS, PROFILIUOČIAI 25
6.1   VERTINIMO SĄLYGOS 25
6.2   REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 25
7   STIKLAS IR STIKLO PAKETAI, GAMINIŲ VERTINIMAS 28
7.1   STIKLO PATIKRA 28
7.2   LEISTINI DEFEKTAI STIKLO PAKETUOSE 29
7.2.1   Leistini defektai viename stiklo lakšte 29
7.2.2   Laminuotas stiklas 29
7.2.3   Grūdintas stiklas 29
7.2.4   Emaliuoto stiklo paviršiaus kokybės tikrinimas 29
7.2.5   Leistina rėmelio tiesumo nuokrypa 30
7.2.6   Rėmelio ženklinimas stiklo pakete 30
7.2.7   Vidinio sandariklio ištryškimas 31
7.2.8   Padalinimai stiklo paketo viduje, padalinimas rėmeliais 31
7.2.9   Dekoratyviniai padalinimai stiklo paketo viduje 31
7.2.10   Leistinos nuokrypos 32
7.2.11   Rėmelių jungimas ir lenkimas stiklo paketo viduje 32
7.2.12   Rėmelių vizualinis ir techninis vertinimas 32
7.3   FIZIKINIAI REIŠKINIAI STIKLO PAKETUOSE 32
7.4   STIKLO PAKETŲ SKILIMŲ PRIEŽASTYS 34
7.4.1   Mechaninės 34
7.4.2   Terminės 34
7.4.3   Terminių trūkių rizikos faktoriai 35
7.4.4   Grūdinti stiklai 36
7.5   STIKLO PAVIRŠIAUS MECHANINIAI IR CHEMINIAI PAŽEIDIMAI 36
7.5.1   Išėsdinimas šarminėmis medžiagomis 36
7.5.2   Suvirinimo darbai 36
7.5.3   Fasadų valymas 36
7.5.4   Stiklo priežiūra ir valymas 36
8   VEIKSNIAI, FAKTORIAI IR DĖSNINGUMAI VEIKIANTYS GAMINIŲ KOKYBĘ, EKSPLOATACINES SAVYBES IR JŲ VERTINIMĄ 38
8.1   DEFORMACIJOS, JAS VEIKIANTYS ESMINIAI FAKTORIAI IR FIZIKINIAI REIŠKINIAI 38
8.1.1   Pagrindiniai faktoriai vekiantys statybos produktų ir gaminių deformacijas 38
8.2   TERMINĖS DEFORMACIJOS 38
8.2.1   Atidaromų elementų terminės deformacijos 39
8.3   SKIRTINGAS ĮTAKĄ DARANČIŲ FAKTORIŲ POVEIKIS 39
8.3.1   Konstruktyvinės dalies elementai, kurių dydis yra „nuo grindų iki lubų“ 39
8.3.2   Konstruktyvinių dalių paviršių spalva/blizgumas, atspindėjimas bei šilumos sugeriamumas ir klimatinės sąlygos 39
8.3.3   Šilumos izoliacija, šilumos laidumas tarp komponentų 39
8.3.4   Jungčių tarp komponentų išdėstymas 40
8.3.5   Konstrukcinių dalių išsiplėtimas 40
8.3.6   Komponentų jungimas tarpusavyje – šlyčiai atspari jungtis 40
8.3.7   Atskirų komponentų standumas/skerspjūviai 40
8.4   DRĖGMĖS POKYČIŲ ĮTAKA GAMINIAMS, POVEIKIS MEDIENAI IR JOS GAMINIAMS 40
8.5   MONTAVIMO PADĖTIS 41
9   TOLERANCIJOS 42
9.1   NOMINALŪS MATMENYS IR TEORINIAI MATMENYS 42
9.2   FAKTINIAI MATMENYS 42
9.3   DIDŽIAUSI MATMENYS 42
9.4   MAŽIAUSI MATMENYS 42
9.5   RIBINĖS NUOKRYPOS 42
9.6   MATMENŲ TOLERANCIJA 42
9.7   KITI TOLERANCIJOS IR MATMENŲ NUOKRYPŲ TIPAI 43
10   PRODUKTŲ IDENTIFIKAVIMAS IR KITA DOKUMENTACIJA 44
11   TECHNINIS APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA, BENDROSIOS GAIRĖS 45
11.1   GAMINIŲ GARANTIJA IR PRIEŽIŪRA 45
11.2   UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAS 45
11.3   GAMINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTIS 45
11.4   GAMINIŲ VALYMAS 45
11.5   SVARBŪS PRIEŽIŪROS IR PATIKROS ASPEKTAI 46
11.6   TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR PATIKROS DOKUMENTACIJA 47
12   PRIEDAI IR TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 48
13   LITERATŪRA 50

2.2 SĄVOKOS

  2.2.1 Bendroji terminija:
 • - Absorbentas – dažniausiai tai grynas amorfinis silicio dioksido junginys – silikagelis Absorbentas yra talpinamas į stiklo paketų rėmelius tam, kad sugertų vandenį ar drėgmę stiklo pakete;
 • - Apkrova – įvairios kilmės statinė ir /arba dinaminė išorinė jėga arba jėgų sumarinė atstojamoji kuri veikia atitinkamą struktūrą ar jos elementą, pvz., vėjo, sniego, savitoji konstrukcijos apkrova Žmogaus veiklos poveikis;
 • - Apsauga – konstrukcija apsauganti nuo iškritimo, pvz., įvairiausios pertvaros, baliustrada, turėklai ir kt.;
 • - Atsparumas slėgiui – medžiagos, konstrukcijos ir arba jos elemento atsparumo slėgio apkrovai savybė Pasipriešinimas slėgio poveikiui išlaikant funkcines ir esmines eksploatacines savybes nepažeistas;
 • - Atsparumas ugniai – gaminio – stiklo savybė išliekanti tam tikro laiko tarpą t.y ugnies, dūmų ir nuodingų dujų plitimo ir/arba infraraudonojo spektro spinduliuotę mažinantis barjeras;
 • - Dažnis – fizikinis dydis, rodantis, kiek kartų įvykis pasikartoja per laiko vienetą, pvz virpesių skaičius per sekundę, SI matuojamas hercais (Hz);
 • - E, EI, EW – atsparumo ugniai klasės pagal LST EN 13501–2:2016 standartą;
 • - dB – decibelas garso stiprio matavimo vienetas, kuriuo įvertinamas garso/triukšmo intervalas nuo 0 iki130;
 • - Fasadas – tai išorinė pastato pusė;
 • - Garso izoliacijos indeksas (R) – medžiagos garso izoliacinę savybę, nusakantis indeksas ( garso/triukšmo izoliavimo lygį dB);
 • - Gaminio lauko pusė – gaminio pusė, kuri bus matoma iš lauko, išorinės pastato pusės, sumontavus gaminį;
 • - Gaminio vidinė pusė – gaminio pusė, kuri bus matoma iš vidinės pastato pusės, sumontavus gaminį;
 • - Išskaidyta dienos šviesa – nekoncentruota į gaminį krentanti saulės šviesa (saulė už debesų);
 • - Išskaidytas apšvietimas – nekoncentruotas šviesos srautas krentantis į gaminį, kuris nesudaro šešėlių ant gaminio paviršiaus;
 • - Įspaudai – mechaniniai pažeidimai;
 • - Kondensacija – fizikinis reiškinys, kai medžiaga keičia fizinę būseną t.y garų/dujinė fazė įgauna skystą arba kietą agregatinę būseną;
 • - Matoma linija – statinio matomos angos perimetro kraštinė;
 • - Matomas dydis – statinio aktualus angos dydis, pro kurį sklinda natūrali šviesa;
 • - Matomas plotas – statinio fasado dalies, permatomo atitvaro plotas, kuris leidžia matyti iš pastato vidaus į išorę;
 • - Matomas šviesos spektras – elektromagnetinio šviesos spektro dalis, kurios bangų ilgis yra apytiksliai nuo 380 nm iki 780 nm ilgio ir kurioms žmogaus akys yra jautrios (reaguoja į jas) Susijungusios matomo spektro bangos yra matomos kaip balta šviesa;
 • - Radiacija – prasmė priklauso nuo to kokiame kontekste vartojamas šis terminas, įprastai tai suprantama kaip elektromagnetinių bangų ir/arba elementariųjų dalelių srautas, taip pat juo nusakomas ir atsparumas ugniai Radiacija termodinamikoje tai šiluminės energijos perdavimo procesas infraraudonąja spinduliuote;
 • - Paviršiaus regimasis vaizdas – vizualiai vertinamas gaminio plotas - atitinkamoje plokštumoje esanti vieta;
 • - Profiliuotis – lietuvių kalbos komisijos skatinamas vartoti terminas, kasdienėje kalboje žinomas kaip profilis: tam tikrą geometrinės figūros skerspjūvio konfigūraciją turintis ilginis elementas;
 • - Reikšminis paviršius – profiliuočio paviršiaus dalis, kuri yra matoma iš lauko ir vidaus, kai langas/durys yra uždarytos;
 • - Saulės faktorius g – saulės energijos dalis patenkanti į patalpos vidų – tiesiogiai perduotos ir absorbuotos bei atspindėtos į patalpų vidų saulės energijos suma Saulės faktoriaus indeksas g – saulės faktorius pagal EN 410:2011 sutrumpini- mas, anksčiau trumpintas SF ar TT;
 • - Taškinė apkrova – koncentruotos jėgos apkrova, veikianti nedidėlį ~ 50 mm² plotą Ypatingai aktualu stiklą naudojant baliustradoms bei grindims;
 • - U reikšmė – šilumos perdavimo koeficientas (Ug –stiklo W/m²K);
 • - UV pralaidumas – saulės energijos ultravioletinio spinduliuotės spektro stiklo pralaidumas išreikštas procentais;
 • - Vėjo apkrovos – neigiamas ar teigiamas, slėgis, kuris veikia išorinį paviršių yra matuojamas Pa (N/m²);
 • - Antrinis paviršius – vidinė profiliuočio paviršiaus dalis, kuri matoma tik atidarius langą/duris.
  2.2.2 Aliuminio gaminiai terminija
 • - Izoliatorius (aliuminio profiliuotyje) – iš specialaus plastiko pagamintas intarpas, sujungiantis išorinį ir vidinį aliuminio pusprofiliuočius, neleidžiantis sujungtam profiliuočiui peršalti;
 • - Politerminiai izoliatoriai (aliuminio profiliuotyje) – aukštai temperatūrai neatsparūs izoliatoriai, skirti sujungti jau nudažytus pusprofiliuočius;
 • - Poliamidiniai izoliatoriai (aliuminio profiliuotyje) – aukštai temperatūrai atsparūs izoliatoriai, skirti sujungti nedažytus pusprofiliuočius į vieną profiliuotį, kuris toks sujungtas yra dažomas;
 • - Miltelinis dažymas – didelio atsparumo metalinių paviršių padengimo būdas, kai elektrostatiniame lauke užpurškiami sausi dažų milteliai, o po to veikiant aukštai temperatūrai jie sulydomi į vientisą dengiantį dažų paviršių.
  2.2.3 Medienos gaminiai terminija
 • - Dantytieji dygiai – gali būti matomi tarpusavio medienos sujungimai;
 • - Dengianti spalva – medienos paviršių dengianti danga, per kurią nesimato medienos struktūra;
 • - Išilginiai įtrūkimai – matomas įtrūkimas išilgai medienos metinių rievių;
 • - Išilginės šlifavimo žymės – matomos šlifavimo žymės išilgai medienos metinių rievių;
 • - Medienos poros – priklausomai nuo medienos rūšies (kietmedis) matomi medienos paviršiaus nelygumai;
 • - Medienos derva – augalinės kilmės klampi, lipni amorfinė išsiskirianti medžiaga – sakai;
 • - Profiliavimo peilio smūgiai – matomos netolygaus obliavimo žymės;
 • - Reljefinės metinės rievės – per vieną vegetacijos laikotarpį susidaręs medienos sluoksnis;
 • - Skersinės šlifavimo žymės – matomos šlifavimo žymės skersai medienos metinių rievių;
 • - Skersiniai įtrūkimai – matomas įtrūkimas skersai medienos metinių rievių;
 • - Skaidri spalva (lakas) – medienos paviršių dengianti danga, per kurią matosi metinės medienos rievės.
  2.2.4 Plastiko, PVC–U gaminiai terminija
 • - Griežtų reikalavimų sritis (GRS)– matoma gaminio dalis uždarius langą/duris po sumontavimo;
 • - Standartinių reikalavimų sritis (SRS) – matoma gaminio dalis atidarius langą/duris po sumontavimo;
 • - Negriežtų reikalavimų sritis (NRS) kuriai netaikomi reikalavimai – nematoma gaminio dalis po sumontavimo.
  2.2.5 Stiklas ir stiklo gaminiai terminija
 • - Antrinis sandarinimas – sandarinimo medžiaga, dažniausiai polisulfidas, poliuretanas ar silikonas, kuria padengiamas stiklo paketo kraštas po pirminio sandarinimo Jis suteikia efektyvų ir ilgalaikį stiklo ir rėmelio sukibimą;
 • - Armuotas stiklas – stiklas, kurio gamybos proceso metu į stiklą įlydomas metalinis tinklelis Šis stiklas gali būti ir raštuotas;
 • - Antirefleksinis stiklas – stiklas yra padengtas danga, kuri sumažina šviesos atspindėjimą;
 • - Bukintos kraštinės – pagrindinė stiklo lakšto kraštinių apdirbimo forma, kai pašalinama aštrios briaunos nuo ruošinio;
 • - Danga – speciali metalizuota danga, kuria tiesiogiai dengiamas FLOAT tipo stiklas Šis procesas vyksta aukštoje temperatūroje, taip metalo oksidai įlydomi į stiklą Danga tampa stiklo dalimi ir todėl yra labai patvari;
 • - Padengimas danga – metalizuotos dangos formavimo būdas ant stiklo paviršiaus, metodas pagrįstas magnetine medžiagos savybe ir žinomas kaip katodinis paviršiaus padengimas vakuume;
 • - Dvigubas stiklinimas – stiklinimo būdas Stiklinimui naudojami du stiklo lakštai, taip pagerinamos stiklinimo garso ir/arba šilumos izoliacijos savybės;
 • - Emaliuotas stiklas, emalė – kieta, degta, skaidri, matinė arba spalvota stiklo danga Šio stiklo vienas paviršius yra emaliuotas, įterpiant keramiką į stiklo paviršių aukštoje temperatūroje Priklausomai nuo atšaldymo rėžimo, šis stiklas tampa kartu ir karščiui atspariu ir/ar grūdintu stiklu;
 • - Išorinis stiklas – paketinis stiklas, esantis pastato išorėje;
 • - Izoliacinis stiklas – ugniai atsparus stiklas, tenkinantis E (vientisumo) ir I (izoliacijos) kriterijus;
 • - Įlinkimas – įlinkimas grūdintame ir karščiu sustiprintame stikle, būdingas ir atsirandantis stiklo gamybos procese;
 • - Karščiu sustiprintas stiklas – stiklas, kuris yra paveikiamas termiškai, tam, kad būtų padidintas jo mechaninis stiprumas ir apsaugota nuo terminio skilimo Šio stiklo dužimo charakteristikos yra tokios pat kaip negrūdinto stiklo, jis nėra klasifikuojamas kaip saugus stiklas;
 • - Kulkoms atsparus stiklinimas – saugus stiklinimas, suteikiantis apsaugą nuo šaunamųjų ir specialių ginklų atakų;
 • - Laminavimo derva – du ar daugiau stiklo lakštų padengiami specializuota derva. Derva yra naudojama dekoratyviniams tikslams galima įvairiaspalvė Dažnai ši derva naudojama sunkios tekstūros ir ploniems stiklams laminuoti;
 • - Laminavimo medžiaga – medžiaga, naudojama stiklui laminuoti, įprastai naudojama polivinilbutiralio (PVB) plėvele, laminavimo derva;
 • - Laminuotas stiklas/laminatas/laminavimas – du ar daugiau negrūdinto, ar termiškai sustiprinto stiklo lakštai tarp kurių dedama viena ar daugiau PVB plėvelių sluoksnių, toks ruošinys yra kaitinamas ir suspaudžiamas, taip pagaminamas vientisas kompozicinis laminuoto stiklo gaminys;
 • - Lenktas stiklas – stiklas gaminamas kaitinat stiklą iki minkštėjimo temperatūros po to suteikiant reikiamą forma – išlinkį, pvz., naudojant atitinkamą matricą Lenkiamas negrūdintas, grūdintas ir laminuotas stiklas;
 • - Manifestacija – tai atitinkamas ženklinimas, žymėjimas, forma, pavidalas, kuris skaidrų stiklą daro labiau matomą ir pastebimą, tam, kad apsaugotų žmones nuo nepageidaujamo kontakto Žymė / ženklinimas gali būti dekoracija, stiklo atspalvis, tiesios ir/arba vingiuotos linijos, raštai ar logotipai – prekių ženklai Jų dydis parenkamas, kad butų akivaizdžiai regimas matymo lauke, rekomenduoja- mas aukštis nuo 600 mm iki 1500 mm virš grindų lygio;
 • - Negrūdintas stiklas – FLOAT stiklo gamybos proceso metu karštas stiklas yra vėsinamas lėtai, apsaugant jį nuo vidinių įtempimų ir perkrovų Tokiu būdu pagamintą stiklą galima pjaustyti ir apdirbti;
 • - Neizoliacinis stiklas – ugniai atsparus stiklas, tenkinantis tik E (vientisumo) kriterijų;
 • - Nepermatomas stiklas – stiklas, kurio viena pusė buvo visiškai emaliuota ar uždažyta, norint padaryti jį nepermatomą;
 • - Nuožulni kraštinė – dekoratyvinis kraštinių apdirbimas, kai stiklo lakšto kraštai yra nušlifuojami ir glotniai nupoliruojami tam tikru kampu;
 • - Nuožulnus stiklinimas – stiklinimas atitinkamu kampu horizontalės atžvilgiu;
 • - Pagerinta šiluminė izoliacija – visam gaminiui stiklo paketo šiluminės savybės yra lemiančios ir kritinės Stiklo paketai, kurių sudėtyje naudojamas stiklas su Low-E danga turi geresnes šilumos izoliacines savybes;
 • - Paviršius – išorinis stiklo paviršius visuomet žymimas 1 Stiklo pakete išorinio stiklo paviršius, esantis tarpo viduje, žymimas 2; vidinio stiklo paviršius, esantis tarpo viduje, žymimas 3 ir vidinis stiklo paviršius žymimas 4;
 • - Pirminis sandarinimas – butilo (sintetinės gumos bazė) sandariklis, pvz.: poliizobutilenas, kuriuo padengiamas rėmelis dedamas tarp stiklo lakštų, taip pagaminamas hermetiškas stiklo paketas;
 • - PVB – polivinilbutiralio (PVB) plėvelė sintetinis plastikas, naudojamas laminuojant stiklus, kurie įgauna specialias mechaninio atsparumo bei saugaus naudoti stiklo savybes;
 • - Raštuotas stiklas – permatomas raštuotas stiklas, kuris gaminamas suminkštintą stiklą valcuojant tarp atitinkamą raštą suteikiančių cilindrų (valcų);
 • - Refleksinė/nis danga/ padengimas – metalizuota (metalo oksidų) stiklo paviršiaus danga, kuria dengiama siekiant padidinti matomos šviesos ir infraraudonųjų spindulių (šviesos ir šilumos) pralaidumą;
 • - Rėmelis – įprastai tai aliumininis rėmelis, esantis išilgai stiklo paketo kraštinių visu perimetru ir atskiriantis stiklo lakštus atitinkamu tarpu;
 • - Saugus stiklas – stiklas, kuris yra papildomai apdorotas ir atitinka numaty- tuosius LST EN reikalavimus bei ir esant destrukciniam poveikiui neturi dūžti arba dūžti taip, kad stiklo duženos žmogaus nesužeistų arba sužeidimai būtų kiek įmanoma minimaliausi;
 • - Silikoninis sandariklis – tuo atveju kai stiklo paketo kraštai yra ne rėmuose ir yra veikiami tiesioginių saulės spindulių, kraštams hermetizuoti naudojama UV spinduliams atspari sandarinimo medžiaga;
 • - Stiklajuostė – medinė, metalinė, plastikinė ar iš kitokios tinkamos medžiagos pagaminta profilinė detalė, montuojama rėme, varčioje arba kitoje stiklinamoje dalyje skirta prilaikyti stiklą/stiklo paketą;
 • - Stiklinimas – stiklo/stiklo paketo naudojimas ertmėms užpildyti, naudojant kitas sudedamąsias dalis rėminėms bei berėmėms atitvarų konstrukcijoms;
 • - Stiklinimo medžiagos – visos medžiagos pagrindinės ir papildomos medžiagos, kurios naudojamos stiklinimui;
 • - Stiklo paketas – hermetiškai užsandarinti mažiausiai du stiklo lakštai atskirti specialiu rėmeliu su oro arba inertinių dujų užpildu tarp jų;
 • - Stiklo paketas, „laiptuotomis“ kraštinėmis – stiklo paketas, kurio stiklo lakštų kraštinės yra skirtingų matmenų Vienas iš stiklo lakštų pakete yra didesnių matmenų Tokio tipo stiklo paketai naudojami stogams, stoglangiams stiklinti;
 • - Stiklo standumo juostos – vertikalios atraminės juostos, pagamintos iš stiklo ir naudojamos tarp dviejų besiliečiančių stiklų;
 • - Struktūrinis stiklinimas – stiklas yra naudojamas kaip kitų pastato struktūrinių dalių atrama, pavyzdžiui, stiklo standumo juostos Taip pat tai gali būti ir stiklai, sutvirtinti varžtais, kurie nėra struktūrinis elementas;
 • - Šaltosios zonos – zonos esančios labai arti stiklo, juose įprastai vyksta intensyvūs šiluminės energijos mainų procesai, ypatingai aktualios viengubo stiklo stiklinimo atveju;
 • - Šilkografija – stiklo paviršiaus dažymo ir/arba dangos su specialia tekstūra ir/arba raštu formavimo būdas;
 • - „Šilti kraštai“ – stiklo paketo perimetru susidarančio šalčio tilto efekto dalinis eliminavimas, panaudojant mažą šilumos perdavimo koeficientą turintį rėmelį (pvz., vietoje įprasto aliumininio naudojamas rėmelis iš plastiko SGG SWISSPACER);
 • - Šiluminis stiklo paketas – stiklo paketas, pasižymintis šiluminės izoliacijos savybe;
 • - Tarpas – tarp dviejų stiklo lakštų esanti ertmė užpildyta dujomis Naudojamas oras, inertinės dujos, spec dujos, pvz., sieros heksafluoridas, kuris gerina stiklo paketo garso izoliacines savybes;
 • - Tarpinė – specialios skerspjūvio konfigūracijos elementas iš elastingos medžiagos Naudojama stiklų apsaugai ir sandarinimui rėminėse ir berėmėse konstrukcijose, atlieka nedidelių įvairiakrypčių mechaninių ir termodinaminių deformacijų kompensacinę funkciją;
 • - Termiškai grūdintas stiklas, terminis apdirbimas – technologinis procesas, kurio metu stiklas veikiamas atitinkamu temperatūriniu rėžimu, pvz., stiklas užgrūdinimas siekiant padidinti jo atsparumą mechaniniam ir terminiam poveikiui, tokiu būdu gaminamas saugus stiklas;
 • - Terminis įtempimas (krūvis) – destrukcinės įvairiakryptės jėgos, kurios atsiranda visame stiklo plote dėl temperatūrų svyravimo Jei temperatūrų skirtumas stikle yra didelis, atsirandančios jėgos gali būti didesnės už stiklo atsparumo ribą ir tokiu atveju jis gali įtrūkti / skilti / sutrupėti Tai yra terminė destrukcija;
 • - Tonuotas stiklas – skaidrus ir permatomas, tačiau turintis tam tikrą atspalvį, Float tipo stiklas;
 • - Vertikalus stiklinimas – 90° stiklinimas arba stiklinimas nedideliu posvyrio kampu iki (±) 15° nuo vertikalios ašies;
 • - Vidinis stiklas – stiklo pusė ir/arba paketo stiklo lakštas esantis pastato viduje.
  2.3 NORMATYVAI IR STANDARTAI
 • - LST EN ISO 7599:2018 Aliuminio ir jo lydinių anodavimas Dekoratyvinių ir apsauginių anodinių oksidinių aliuminio dangų specifikavimo metodas (ISO 7599:2018);
 • - LST EN ISO 7668:2018 Aliuminio ir jo lydinių anodavimas Anodinių oksidinių dangų veidrodinio atspindžio ir veidrodinio blizgesio matavimas 20°, 45°, 60° arba 85° kampais (ISO 7668:2018);
 • - LST EN ISO 4623 –2:2016 Dažai ir lakai Atsparumo siūliškajai korozijai nustatymas 2 dalis Aliumininis pagrindas (ISO 4623 –2:2016);
 • - EN 12206–1:2004 Dažai ir lakai Statyboje naudojamų aliuminio ir aliuminio lydinių dengimas 1 dalis Miltelinių dengimo medžiagų dangos;
 • - LST EN 350:2016 Medienos ir medienos gaminių ilgaamžiškumas Medienos ir medienos medžiagų atsparumo biologiniams agentams bandymas ir klasifikavimas;
 • - LST EN 351–1:2007 Medienos ir medienos gaminių ilgalaikiškumas. Konservantais apdorota masyvioji mediena 1 dalis Konservantų įsiskverbimo ir įgėrio klasifikavimas;
 • - LST EN 1991–1–4:2005/A1:2010 Poveikiai konstrukcijoms 1 –4 dalis Bendrieji poveikiai;
 • - LST EN 460:2000 Medienos ir medienos produktų ilgaamžiškumas.Natūralusis medienos ilgaamžiškumas Medienos ilgaamžiškumo reikalavimų pagal pavojingumo klases vadovas;
 • - LST EN 315:2001 Sluoksniuotoji mediena Matmenų tolerancijos;
 • - LST EN 12487:2007 Metalų apsauga nuo korozijos Plautosios ir neplautosios chromatinės konversinės aliuminio ir aliuminio lydinių dangos;
 • - LST EN 10162:2003 Šaltai valcuoti plieno profiliai.Techninės tiekimo sąlygos. Matmenų ir skerspjūvių tolerancijos;
 • - LST EN 14024:2005 Metaliniai profiliai su šilumos užtvaromis.Mechaniniai parametrai Reikalavimai ir bandymai parametrams;
 • - LST EN 1279–1:2018 Statybinis stiklas Stiklo paketai 1 dalis Bendrieji dalykai, sistemos aprašas, pakeitimo taisyklės, leidžiamosios nuokrypos ir regimoji kokybė;
 • - LST EN 1279–2:2018 Statybinis stiklas Stiklo paketai 2 dalis Drėgmės skverbimosi ilgalaikio bandymo metodas ir reikalavimai;
 • - LST EN 1279–5:2018 Statybinis stiklas Stiklo paketai 5 dalis Produkto standartas;
 • - LST EN 1279–4:2018 Statybinis stiklas Stiklo paketai 4 dalis Kraštų sandarinimo sistemos komponentų ir intarpų fizikinių savybių tyrimo metodai;
 • - LST EN 572–1:2012+A1:2016 Statybinis stiklas Pagrindiniai natrio ir kalcio silikatinio stiklo gaminiai 1 dalis Apibrėžtys, bendrosios fizikinės ir mechaninės savybės;
 • - LST EN 12608–1:2016 Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC–U) profiliuočiai, skirti langams ir durims gaminti Klasifikavimas, reikalavimai ir bandymo metodai;
 • - LST EN 13420:2011 Langai Elgsena, kai iš abiejų pusių yra skirtingos klimato sąlygos;
 • - LST EN 1121:2002 Durys Elgsena tarp dviejų skirtingų klimatinių sąlygų;
 • - LST EN 14351–2:2019 Langai ir durys Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos 2 dalis Vidinių įeinamųjų durų sąrankos;
 • - LST EN 14351–1:2006+A2:2016 Langai ir durys Gaminio standartas, eksploatacinės charakteristikos 1 dalis Langai ir išorinių įeinamųjų durų sąrankos;
 • - LST EN 12219:2002 Durys Klimato poveikiai Reikalavimai ir klasifikavimas;
 • - LST EN 1627:2011 Įeinamųjų durų sąrankos, langai, apdarinės sienos, grotos ir anginės Atsparumas įsilaužimui;
 • - LST EN 13830:2015 Sienos apdaras Gaminio standartas;
 • - LST EN 1991–1–4:2005/A1:2010 Poveikiai konstrukcijoms 1–4 dalis Bendrieji poveikiai;
 • - LST EN ISO 13920:2000 Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų tolerancijos Ilgių ir kampų matmenys Forma ir padėtis;
 • - LST EN 13306:2018 Techninė priežiūra Techninės priežiūros terminija;
 • - LST EN 13501–2:2016 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai 2 dalis Klasifikavimas pagal atsparumo ugniai bandymų duomenis, išskyrus ventiliacijos įrangą Taikymo sritis.

2.4 GALIOJIMAS

2.4.1 Dokumento taikymo sąlygos

Šie nurodymai ir rekomendacijos taikomi vizualiai įvertinti paruoštų montavimui ar sumontuotų langų, išorinių durų, fasadų ir oranžerijų/stiklo stogo paviršių kokybę, konstrukcijų, pagamintų iš aliuminio, medienos, plastiko, paviršius, taip pat teikiant su objektu susijusias paslaugas ir papildomas sutartines paslaugas Vertinimo kriterijai taikomi tiek nepadengtiems, tiek organiniu būdu padengtiems (dažytiems) arba plėvele padengtiems paviršiams.Įvertinant paviršiaus būklę, gali būti taikomi specialieji ir/arba papildomi reikalavimai.

2.4.2 Apribojimai

Šie nurodymai ir rekomendacijos netaikomos šiais atvejais: kai įmontuotų langų funkcinės, eksploatacinės savybės pakito arba atsirado kitokie pažeidimai, kurie yra sąlygoti aplaidžios ar netinkamos techninės priežiūros ir/arba patikros, netinkamo valymo ir panašiais atvejais bei gaminiai buvo neteisingai sandėliuojami Pvz gaminiai netinkamai apsaugoti nuo drėgmės, nuo statybinių mišinių arba fizinio kontakto su gaminiu, gaminiai buvo valomi prieš gaminių vertinimą, pasirenkant agresyvias ir netinkamas valymo medžiagas ir priemones Tai negalioja ir garantiniu laikotarpiu Garantiniai įsipareigojimai numato specialiuosius susitarimus tarp šalių bei nustato ir jų atsakomybių ribas.

Susipažinti su visu “Langų ir durų, ir jų komponentų kokybinio, ir vizualaus vertinimo metodiniai nurodymai, ir rekomendacijos“ dokumentu galima RLDG asociacijojeįsigjus leidinio elektroninę versiją prieš tai užsakius el paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Užsakant šį dokumentą būtina atsiųti visus užsakovo rekvizitus nurodant kas iš pirkėjo (užsakovo) personaliai bus atsakingas už dokumento neplatinimą tretiesiems asmenims.Trečiųjų asmenų/šalių šio dokumento bet koks naudojimas, jo paskelbimas internetinėje erdvėje be RLDGA sutikimo, yra draudžiamas.