Lietuvoje galiojantys standartai patvirtinti TK 60 "Langai ir durys" prie Lietuvos standartizacijos komiteto

  • Print

Lietuvoje galiojantys standartai patvirtinti TK 60 Langai ir durys prie Lietuvos standartizacijos komiteto

Panaik. data

Žymuo

Keitimas,

pataisa

Išleid.data

Lietuviška antraštė

 

LST CEN/TS 13126-10:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 10 dalis. Įleistinių viršuje kabinamų sąvarų sistemos

 

LST CEN/TS 13126-11:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 11 dalis. Viršuje įtvirtinti išsikišę apgręžiamieji apkaustai

 

LST CEN/TS 13126-12:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 12 dalis. Viename šone įtvirtinti išsikišę apgręžiamieji apkaustai

 

LST CEN/TS 13126-13:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 13 dalis. Stumdomosios lango sąvaros atsvarai

 

LST CEN/TS 13126-14:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 14 dalis. Stumdomosios lango sąvaros užsuktuvai

 

LST CEN/TS 13126-15:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 15 dalis. Ritinėliai

 

LST CEN/TS 13126-16:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 16 dalis. Pakeliamųjų ir slankiųjų sistemų jungiamosios detalės

 

LST CEN/TS 13126-17:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 17 dalis. Atlenkiamųjų ir slankiųjų sistemų jungiamosios detalės

 

LST CEN/TS 13126-2:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Langų užsuktuvų rankenos

 

LST CEN/TS 13126-3:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 3 dalis. Skląstinių varžtų ir (arba) slankiųjų užsuktuvų reguliavimo detalės

 

LST CEN/TS 13126-4:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 4 dalis. Skląstiniai varžtai

 

LST CEN/TS 13126-5:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 5 dalis. Langų atidarymo ribotuvai

 

LST CEN/TS 13126-6:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 6 dalis. Keičiamos geometrijos inkariniai lankstai (su stabdymo sistema arba be jos)

 

LST CEN/TS 13126-7:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 7 dalis. Nuspaudžiamieji spragtukai

 

LST CEN/TS 13126-9:2006

 

2006.05.31

Langų ir prancūziškųjų langų statybiniai apkaustai ir jungiamosios detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 9 dalis. Atraminiai lankstai

 

LST EN 1026:2004

 

2004.03.01

Langai ir durys. Oro skverbtis. Bandymo metodas

 

LST EN 1027:2004

 

2004.03.01

Langai ir durys. Nepralaidumas vandeniui. Bandymo metodas

 

LST EN 1051-1:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Stikliniai sienų ir grindų blokai. 1 dalis. Apibrėžimai ir aprašymas

 

LST EN 1063:2002

 

2002.08.01

Statybinis stiklas. Apsauginis langų stiklas. Atsparumo šūviui bandymas ir klasifikavimas

 

LST EN 107:2001

 

2001.12.05

Langų bandymo metodai. Mechaniniai bandymai

 

LST EN 1096-1:2002

 

2002.09.01

Statybinis stiklas. Padengtas stiklas. 1 dalis. Apibrėžimai ir klasifikavimas

 

LST EN 1096-2:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Padengtasis stiklas. 2 dalis. A, B ir S klasių dangų reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1096-3:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Padengtasis stiklas. 3 dalis. C ir D klasių dangų reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1096-4:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Padengtasis stiklas. 4 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 1125:2000

 

2000.12.15

Techninis pastato įrengimas. Atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi horizontaliu strypu. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1125:2000/A1:2003

 

2003.04.02

Techninis pastato įrengimas. Atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi horizontaliu strypu. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1125:2000/A1:2003/AC:2003

 

2003.04.02

Techninis pastato įrengimas. Atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi horizontaliu strypu. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1154:2002/A1:2003

 

2003.02.03

Statybiniai apkaustai. Kontroliuojami durų uždarymo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006

 

2006.12.29

Statybiniai apkaustai. Kontroliuojami durų uždarymo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1155:2002/A1:2003

 

2003.02.03

Statybiniai apkaustai. Elektriniai švaistinių durų atvėrimo fiksavimo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1155:2002/A1:2003/AC:2006

 

2006.12.29

Statybiniai apkaustai. Elektriniai švaistinių durų atvėrimo fiksavimo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1158:2002/A1:2003

 

2003.02.03

Statybiniai apkaustai. Durų koordinavimo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1158:2002/A1:2003/AC:2006

 

2006.10.31

Statybiniai apkaustai. Durų koordinavimo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1191:2001

 

2001.12.05

Langai ir durys. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui. Bandymo metodas

 

LST EN 1192:2004

 

2004.03.01

Durys. Stiprumo reikalavimų klasifikavimas

 

LST EN 12045:2002

 

2002.10.10

Mechanizuotai varstomi skydai ir žaliuzės. Saugus naudojimas. Perduodamosios jėgos matavimas

 

LST EN 12046-1:2004

 

2004.07.26

Veikiamosios jėgos. Bandymo metodas. 1 dalis. Langai

 

LST EN 12150-1:2002

 

2002.10.02

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas. 1 dalis. Apibrėžimai ir aprašymas

 

LST EN 12150-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 12152:2002

 

2002.10.10

Apdarinės sienos. Pralaidumas orui. Eksploataciniai reikalavimai ir klasifikavimas

 

LST EN 12153:2002

 

2002.10.10

Apdarinės sienos. Pralaidumas orui. Bandymo metodas

 

LST EN 12155:2002

 

2002.10.10

Apdarinės sienos. Nelaidumas vandeniui. Laboratorinis bandymas esant statiniam slėgiui

 

LST EN 12179:2002

 

2002.10.10

Apdarinės sienos. Atsparumas vėjo apkrovai. Bandymo metodas

 

LST EN 12194:2002

 

2002.10.10

Skydai, išorinės ir vidinės žaliuzės. Netinkamas naudojimas. Bandymo metodai

 

LST EN 12207:2004

 

2004.03.01

Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas

 

LST EN 12208:2004

 

2004.03.01

Langai ir durys. Nepralaidumas vandeniui. Klasifikavimas

 

LST EN 12209:2004

 

2004.07.26

Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12209:2004

Pataisa 1

2005.07.15

Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12209:2004/AC:2006

 

2006.02.28

Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12209:2005

 

2005.06.28

Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12209:2005/AC:2006

 

2006.03.30

Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12210+AC:2004

 

2004.03.01

Langai ir durys. Atsparumas vėjo apkrovai. Klasifikavimas

 

LST EN 12216:2004

 

2004.07.15

Langinės, išorinės ir vidinės žaliuzės. Terminija ir apibrėžtys

 

LST EN 12217:2004

 

2004.07.26

Durys. Veikiamosios jėgos. Reikalavimai ir klasifikavimas

 

LST EN 12219:2004

 

2004.03.01

Durys. Klimato poveikiai. Reikalavimai ir klasifikavimas

 

LST EN 12320:2002

 

2002.10.10

Statybiniai apkaustai. Užraktai ir jungiamosios užraktų detalės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12337-1:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Cheminiu būdu stiprintas kalcio natrio silikatinis stiklas. 1 dalis. Apibrėžimas ir aprašymas

 

LST EN 12337-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Cheminiu būdu stiprintas kalcio natrio silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 12365-1:2004

 

2004.02.02

Statybiniai apkaustai. Durų, langų, langinių ir apdarinių sienų tarpikliai ir sandarinimas. 1 dalis. Eksploataciniai reikalavimai ir klasifikavimas

 

LST EN 12365-2:2004

 

2004.02.02

Statybiniai apkaustai. Durų, langų, langinių ir apdarinių sienų tarpikliai ir sandarinimas. 2 dalis. Tiesinės spaudimo jėgos nustatymo metodai

 

LST EN 12365-3:2004

 

2004.02.02

Statybiniai apkaustai. Durų, langų, langinių ir apdarinių sienų tarpikliai ir sandarinimas. 3 dalis. Grįžtamojo įlinkio nustatymo metodas

 

LST EN 12365-4:2004

 

2004.02.02

Statybiniai apkaustai. Durų, langų, langinių ir apdarinių sienų tarpikliai ir sandarinimas. 4 dalis. Atsikūrimo gebos po pagreitinto sendinimo nustatymo metodas

 

LST EN 12400:2003

 

2003.09.01

Langai ir durys. Mechaninis patvarumas. Reikalavimai ir klasifikavimas

 

LST EN 12424:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Atsparumas vėjo apkrovai. Klasifikavimas

 

LST EN 12425:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Atsparumas vandens skvarbai. Klasifikavimas

 

LST EN 12426:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Pralaidumas orui. Klasifikavimas

 

LST EN 12427:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Pralaidumas orui. Bandymo metodas

 

LST EN 12428:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Laidumas šilumai. Apskaičiavimo reikalavimai

 

LST EN 12433-1:2004

 

2004.07.15

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Terminija. 1 dalis. Durų tipai

 

LST EN 12433-2:2004

 

2004.07.15

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Terminija. 2 dalis. Durų dalys

 

LST EN 12444:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Atsparumas vėjo apkrovai. Bandymai ir apskaičiavimas

 

LST EN 12445:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Saugus mechanizuotai varstomų durų naudojimas. Bandymo metodai

 

LST EN 12453:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Saugus mechanizuotai varstomų durų naudojimas. Reikalavimai

 

LST EN 12489:2002

 

2002.10.10

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Atsparumas vandens skvarbai. Bandymo metodas

 

LST EN 12519:2004

 

2004.07.26

Langai ir įėjimo durys. Terminija

 

LST EN 12600:2003

 

2003.05.02

Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. Lakštinio stiklo smūginio bandymo metodas ir klasifikavimas

 

LST EN 12603:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio duomenų pagal Weibull'o skirstinį tinkamumo ir pasikliautinio intervalo nustatymo procedūros

 

LST EN 12608:2003

 

2003.12.28

Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) langų ir durų profiliai. Klasifikavimas, reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 12635:2003

 

2003.09.01

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Įrengimas ir naudojimas

 

LST EN 12758:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Įstiklinimas ir orinio garso izoliacija. Gaminio aprašymas ir savybių nustatymas

 

LST EN 1279-1:2004

 

2004.09.24

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 1 dalis. Bendrosios nuostatos, matmenų tolerancijos ir sistemos aprašymo taisyklės

 

LST EN 1279-1:2004/AC:2006

 

2006.12.29

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 1 dalis. Bendrosios nuostatos, matmenų tolerancijos ir sistemos aprašymo taisyklės

 

LST EN 1279-2:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 2 dalis. Drėgmės skvarbos ilgalaikio bandymo metodas ir reikalavimai

 

LST EN 1279-3:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 3 dalis. Dujų ištėkio greičio ir dujų koncentracijos pokyčių ilgalaikio bandymo metodas ir reikalavimai

 

LST EN 1279-4:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 4 dalis. Kraštų sandariklių fizikinių savybių bandymo metodai

 

LST EN 1279-5:2005

 

2005.09.29

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 5 dalis. Atitikties įvertinimas

 

LST EN 1279-5:2006

 

2006.11.30

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 5 dalis. Atitikties įvertinimas

 

LST EN 1279-6:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 6 dalis. Vidinė gamybos kontrolė ir periodiniai bandymai

 

LST EN 12833:2002

 

2002.10.10

Švieslangiai ir sulankstomieji šiltnamių skydai. Atsparumas sniego apkrovai. Bandymo metodas

 

LST EN 12835:2002

 

2002.10.10

Sandarieji skydai. Pralaidumo orui bandymas

 

LST EN 1288-1:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio lenkiant nustatymas. 1 dalis. Stiklo bandymo pagrindai

 

LST EN 1288-1:2004

 

2004.03.01

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio lenkiant nustatymas. 1 dalis. Stiklo bandymo pagrindai

 

LST EN 1288-2:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio lenkiant nustatymas. 2 dalis. Didelio bandomojo paviršiaus ploto plokščių bandinių bandymas dvigubuoju žiedu

 

LST EN 1288-3:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio lenkiant nustatymas. 3 dalis. Dviejuose taškuose atremtų bandinių bandymas

 

LST EN 1288-4:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio lenkiant nustatymas. 4 dalis. Profilinio stiklo bandymas

 

LST EN 1288-5:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Stiklo stiprio lenkiant nustatymas. 5 dalis. Mažo bandomojo paviršiaus ploto plokščių bandinių bandymas dvigubuoju žiedu

 

LST EN 12898:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Emisijos gebos nustatymas

 

LST EN 12978:2003

 

2003.12.28

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Mechanizuotai varstomų durų ir vartų saugos įrenginiai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 13022-1:2006

 

2006.10.16

Statybinis stiklas. Konstrukcinis sandarusis įstiklinimas. 1 dalis. Stiklo gaminiai, skirti vientisojo įstiklinimo ir stiklo paketų su pakišalu arba be jo konstrukcinio sandariojo įstiklinimo sistemoms

 

LST EN 13022-2:2006

 

2006.10.16

Statybinis stiklas. Konstrukcinis sandarusis įstiklinimas. 2 dalis. Įstiklinimo taisyklės

 

LST EN 13024-1:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus borosilikatinis stiklas. 1 dalis. Apibrėžimas ir aprašymas

 

LST EN 13024-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus borosilikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 1303:2005

 

2005.03.14

Statybiniai apkaustai. Spynų šerdys. Reikalavimai ir bandymų metodai

 

LST EN 13049:2003

 

2003.12.28

Langai. Minkšto ir kieto kūno smūgis. Bandymo metodas, saugos reikalavimai ir klasifikavimas

 

LST EN 13051:2002

 

2002.10.10

Apdarinės sienos. Nelaidumas vandeniui. Natūrinis bandymas

 

LST EN 13115:2002

 

2002.10.10

Langai. Mechaninių savybių klasifikavimas. Vertikalioji apkrova, iškreipimas ir veikiančiosios jėgos

 

LST EN 13120:2004

 

2004.09.24

Vidinės žaliuzės. Eksploataciniai ir saugos reikalavimai

 

LST EN 13123-1:2002

 

2002.10.10

Langai, durys ir skydai. Atsparumas sprogimui. Reikalavimai ir klasifikavimas. 1 dalis. Smūginis vamzdis

 

LST EN 13123-2:2004

 

2004.07.26

Langai, durys ir langinės. Atsparumas sprogimui. Reikalavimai ir klasifikavimas. 2 dalis. Bandymas poligone

 

LST EN 13124-1:2002

 

2002.10.10

Langai, durys ir skydai. Atsparumas sprogimui. Bandymo metodas. 1dalis. Smūginis vamzdis

 

LST EN 13124-2:2004

 

2004.07.26

Langai, durys ir langinės. Atsparumas sprogimui. Bandymo metodas. 2 dalis. Bandymas poligone

 

LST EN 13125:2002

 

2002.10.10

Skydai ir žaliuzės. Papildomoji šiluminė varža. Gaminio pralaidumo orui klasės

 

LST EN 13126-1:2006

 

2006.03.15

Statybiniai apkaustai. Langų ir prancūziškųjų langų reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji visų tipų apkaustų reikalavimai

 

LST EN 13126-8:2006

 

2006.03.15

Statybiniai apkaustai. Langų ir prancūziškųjų langų reikalavimai ir bandymo metodai. 8 dalis. Atlenkiamųjų ir sukamųjų, tik atlenkiamų ir tik sukamų langų apkaustai

 

LST EN 13241-1:2003

 

2003.12.28

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Gaminio standartas. 1 dalis. Gaminių charakteristikos, išskyrus atsparumą ugniai ir dūmams

 

LST EN 13241-1:2005

 

2005.10.19

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Gaminio standartas. 1 dalis. Gaminių charakteristikos, išskyrus atsparumą ugniai ir dūmams

 

LST EN 13330:2003

 

2003.09.01

Langinės. Kieto kūno smūgis. Bandymo metodas

 

LST EN 13541:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Apsauginis stiklas. Atsparumo sprogimo slėgiui bandymas ir klasifikavimas

 

LST EN 13561:2004

 

2004.09.24

Išorinės žaliuzės. Eksploataciniai ir saugos reikalavimai

 

LST EN 13659:2004

 

2004.09.24

Langinės. Eksploataciniai ir saugos reikalavimai

 

LST EN 13830:2003

 

2003.12.28

Sienos apdaras. Gaminio standartas

 

LST EN 13830:2003

Pataisa 1

2005.10.19

Sienos apdaras. Gaminio standartas

 

LST EN 13830:2005

 

2005.10.19

Sienos apdaras. Gaminio standartas

 

LST EN 14019:2004

 

2004.09.24

Apdarinės sienos. Atsparumas smūgiams. Eksploataciniai reikalavimai

 

LST EN 14024:2005

 

2005.02.25

Metaliniai profiliai su šilumos užtvaromis. Mechaniniai parametrai. Reikalavimai ir bandymai parametrams įvertinti

 

LST EN 14178-1:2005

 

2005.02.25

Statybinis stiklas. Pagrindiniai šarminių žemių silikatinio stiklo gaminiai. 1 dalis. Poliruotasis stiklas

 

LST EN 14178-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Pagrindiniai šarminių žemių silikatinio stiklo gaminiai. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 14179-1:2005

 

2005.09.16

Statybinis stiklas. Karštyje išlaikytas, termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas. 1 dalis. Apibrėžtis ir aprašymas

 

LST EN 14179-2:2005

 

2005.09.16

Statybinis stiklas. Karštyje išlaikytas, termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 14201:2004

 

2004.07.26

Žaliuzės ir langinės. Atsparumas kartotiniams poveikiams (mechaninis patvarumas). Bandymo metodai

 

LST EN 14202:2004

 

2004.11.30

Žaliuzės ir langinės. Vamzdinės ir skersinės mechaninės pavaros tinkamumas naudoti. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 14203:2004

 

2004.07.26

Žaliuzės ir langinės. Pavarų su švaistikline rankena naudojimo efektyvumas. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 14321-1:2005

 

2005.10.31

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus šarminių žemių silikatinis stiklas. 1 dalis. Apibrėžtis ir aprašymas

 

LST EN 14321-2:2006

 

2006.01.31

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus šarminių žemių metalų silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 14351-1:2006

 

2006.08.31

Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir įeinamųjų durų sąrankos, išskyrus atsparumo ugniai ir (arba) dūmų skverbimuisi charakteristikas, bet įskaitant stoglangių atsparumą ugniai iš išorės Nuo 2008-12-01

 

LST EN 14351-1:2006

Pataisa 1

2007.02.15

Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir įeinamųjų durų sąrankos, išskyrus atsparumo ugniai ir (arba) dūmų skverbimuisi charakteristikas, bet įskaitant stoglangių atsparumą ugniai iš išorės Nuo 2008-12-01

 

LST EN 14449:2005

 

2005.09.29

Statybinis stiklas. Daugiasluoksnis stiklas ir saugus daugiasluoksnis stiklas. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 14449:2005/AC:2006

 

2006.03.31

Statybinis stiklas. Daugiasluoksnis stiklas ir saugus daugiasluoksnis stiklas. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 14449+AC:2007

 

2007.04.27

Statybinis stiklas. Daugiasluoksnis stiklas ir saugus daugiasluoksnis stiklas. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 14501:2006

 

2006.01.31

Žaliuzės ir anginės. Šiluminis ir regimasis komfortas. Eksploatacinės charakteristikos ir klasifikacija

 

LST EN 14600:2006

 

2006.01.31

Žaliuzės ir anginės. Šiluminis ir regimasis komfortas. Eksploatacinės charakteristikos ir klasifikacija

 

LST EN 14608:2004

 

2004.09.24

Langai. Atsparumo vertikaliajai apkrovai nustatymas

 

LST EN 14609:2004

 

2004.09.24

Langai. Atsparumo statiškam sukimui nustatymas

 

LST EN 14759:2005

 

2005.09.29

Langinės. Ore sklindančio garso akustinė izoliacija. Parametrų pateiktis

 

LST EN 1529:2004

 

2004.03.01

Durų varčios. Aukštis, plotis, storis ir stačiakampiškumas. Tolerancijų klasės

 

LST EN 1530:2004

 

2004.03.01

Durų varčios. Bendrasis ir vietinis plokštumas. Tolerancijų klasės

 

LST EN 15434:2006

 

2006.10.16

Statybinis stiklas. Konstrukcinių ir (arba) ultravioletinei spinduliuotei atsparių sandariklių (naudojamų konstrukciniam sandariajam įstiklinimui ir (arba) klijuotiems stiklo paketams su UV spinduliuotės veikiamomis siūlėmis) gaminio standartas

 

LST EN 1670:2004

 

2004.03.01

Statybiniai apkaustai. Atsparumas korozijai. Reikalavimai ir bandymų metodai

2004.11.15

LST EN 1748-1:2000

 

2000.12.08

Statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. 1 dalis. Borosilikatiniai stiklai

 

LST EN 1748-1-1:2004

 

2004.11.15

Statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. Borosilikatiniai stiklai. 1-1 dalis. Apibrėžtis, bendrosios fizikinės ir mechaninės savybės

 

LST EN 1748-1-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. Borosilikatiniai stiklai. 1-2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 1748-2-1:2004

 

2004.11.15

Statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. Stiklo keramika. 2-1 dalis. Apibrėžtis, bendrosios fizikinės ir mechaninės savybės

 

LST EN 1748-2-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Pagrindiniai specialieji gaminiai. 2-2 dalis. Stiklo keramika. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 179:2000

 

2000.12.15

Techninis pastato įrengimas. Atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi sverto rankena arba nuspaudžiamuoju strypu. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 179:2000/A1+AC:2002

 

2002.10.15

Techninis pastato įrengimas. Atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi sverto rankena arba nuspaudžiamuoju strypu. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1863-1:2000

 

2000.09.01

Statybinis stiklas. Pagrūdintas kalcio natrio silikatinis stiklas. 1 dalis. Apibrėžimas ir aprašymas

 

LST EN 1863-2:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Pagrūdintas kalcio natrio silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 1906:2003

 

2003.09.01

Statybiniai apkaustai. Svirtinės ir apvaliosios rankenos. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1932:2002

 

2002.10.10

Išorinės žaliuzės ir skydai. Atsparumas vėjo apkrovoms. Bandymo metodas

 

LST EN 1935:2003

 

2003.07.02

Statybiniai apkaustai. Vienašiai durų ir langų vyriai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1935:2003/AC:2004

 

2004.03.29

Statybiniai apkaustai. Vienašiai durų ir langų vyriai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 1935+AC:2004

 

2004.08.31

Statybiniai apkaustai. Vienašiai durų ir langų vyriai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

LST EN 357:2005

 

2005.02.25

Statybinis stiklas. Permatomo arba matinio stiklo gaminiais įstiklinti ugniai atsparūs elementai. Atsparumo ugniai klasifikavimas

2004.09.24

LST EN 572-1:2000

 

2000.09.01

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 1 dalis. Apibrėžimai ir bendrosios fizikinės ir mechaninės savybės

 

LST EN 572-1:2004

 

2004.09.24

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 1 dalis. Apibrėžtys, bendrosios fizikinės ir mechaninės savybės

2004.11.15

LST EN 572-2:2004

 

2004.04.02

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 2 dalis. Poliruotasis stiklas

 

LST EN 572-2:2004-11

 

2004.11.15

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 2 dalis. Poliruotasis stiklas

2004.11.15

LST EN 572-3:2004

 

2004.04.02

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 3 dalis. Poliruotas armuotasis stiklas

 

LST EN 572-3:2004-11

 

2004.11.15

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 3 dalis. Poliruotasis armuotasis stiklas

2004.09.24

LST EN 572-4:2000

 

2000.09.01

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 4 dalis. Temptas lakštinis stiklas

 

LST EN 572-4:2004

 

2004.09.24

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 4 dalis. Temptasis lakštinis stiklas

2004.11.15

LST EN 572-5:2004

 

2004.04.02

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 5 dalis. Raštuotasis stiklas

 

LST EN 572-5:2004-11

 

2004.11.15

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 5 dalis. Raštuotasis stiklas

 

LST EN 572-6:2004

 

2004.09.24

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 6 dalis. Armuotasis raštuotasis stiklas

 

LST EN 572-7:2004

 

2004.09.24

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 7 dalis. Armuotasis ir nearmuotasis profilinis stiklas

 

LST EN 572-8:2004

 

2004.09.24

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 8 dalis. Prekinio ir standartinio stiklo matmenys

 

LST EN 572-9:2005

 

2005.02.12

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 9 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

LST EN 673:2000/A1+A2:2003

 

2003.02.03

Statybinis stiklas. Šilumos perdavimo nustatymas (U vertė). Apskaičiavimo metodas

 

LST EN 951:2004

 

2004.03.01

Durų varčios. Aukščio, pločio, storio ir stačiakampiškumo matavimo metodas

 

LST EN ISO 12543-1:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 1 dalis. Sudėtinių dalių apibrėžimai ir aprašymas (ISO 12543-1:1998)

 

LST EN ISO 12543-2:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 2 dalis. Saugus laminuotasis stiklas (ISO 12543-2:1998)

 

LST EN ISO 12543-2:2002/A1:2005

 

2005.02.25

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 2 dalis. Saugus laminuotasis stiklas

 

LST EN ISO 12543-3:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 3 dalis. Laminuotasis stiklas (ISO 12543-3:1998)

 

LST EN ISO 12543-4:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 4 dalis. Ilgaamžiškumo bandymo metodai (ISO 12543-4:1998)

 

LST EN ISO 12543-5:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 5 dalis. Matmenys ir kraštų apdirbimas (ISO 12543-5:1998)

 

LST EN ISO 12543-6:2002

 

2002.10.10

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. 6 dalis. Išvaizda (ISO 12543-6:1998)

 

LST EN ISO 14438:2003

 

2003.09.01

Statybinis stiklas. Energijos balanso vertės nustatymas. Apskaičiavimo metodas (ISO 14438:2002)

 

LST L 1514:2004

 

2004.11.09

Langai ir įėjimo durys. Gaminio standartas Iki 2008-12-01 galioja LST L 1514:2004 ir LST EN 14351-1:2006, o nuo 2008-12-01 - LST EN 14351-1:2006